Duplikat uprawnień

Opłaty

  1. Wymiana książki operatora
  2. Wydanie duplikatu uprawnień (zagubienie/kradzież/zniszczenie dokumentu)

Opłata obejmuje wszystkie rodzaje uprawnień, których dotyczy wniosek.

W ramach wydania duplikatu lub wymiany książki operatora, Centrum dokonuje aktualizacji posiadanych uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 11 stycznia 2017 r. (D.U. 2017 poz. 134)

Koszt: 133 zł brutto.

  1. Wydanie świadectwa operatora maszyn w języku angielskim.

Opłata obejmuje wszystkie rodzaje uprawnień, których dotyczy wniosek.

Koszt: 133 zł brutto.

Opłaty należy wnosić na numer rachunku bankowego Instytutu:
53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
(Alior Bank S.A.)
Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).