KURS: Spycharki

Opisz szkolenia:

Przebieg szkolenia na operatora spycharki obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godzin zajęć teoretycznych, których kursant zostaje zaznajomiony z użytkowanie eksploatacyjnym maszyny, obsługami technicznymi , układami napędowymi, a także z technologia i budową walców drogowych.
 • Zajęcia praktyczne – indywidualnie 14,5 godzin szkolenia. 7 godzin przewidziane jest na obsługę i poznanie spycharki następne 7,5 godziny przewidziane jest na jazdę. W tym czasie kursant nabywa praktyczne umiejętności sterowania maszyną, zgarnianiu materiału od ściany, układu materiału na odkład, zasypywaniu wykopów oraz odspajaniu gruntów.

Szkolenie kończy się Egzaminem Państwowym przed komisja powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa skalnego w Warszawie.

Co zyskujesz odbywając kurs na ładowarki jednonaczyniowe w Krajowym Centrum Operatorów?

 • Dołączenia do grona operatorów Krajowego Centrum – opiekę zawodową po zakończeniu szkolenia.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji Pracy spycharki w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw równiarki.

Uprawnienia operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień uprawniają do pracy wszystkimi spycharkami o mocy do 110 kW dostępnymi na rynku bądź w zakresie I klasy uprawniającej do pracy wszystkimi spycharkami dostępnymi w Polsce.

Krajowe Centrum Operatorów zapewnia:

 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
 • Opiekuna podczas szkolenia – przez cały okres trwania szkolenia prowadzi Cię wyznaczona osoba, przez nasze Centrum
 • Zgłoszenie do egzaminu Państwowego
 • Profesjonalne przygotowanie przez egzaminatorów, wykładowców oraz instruktorów praktyków.

Bazy Szkoleniowe

  • Baza Włocławek
   Kurs koparko ładowarki można odbyć we Włocławku – w głównej siedzibie na ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
  • Baza Płock
   Kurs koparko ładowarki realizujemy w Płocku na ul. Nowa Biała 15A, 09-411 Biała
  • Baza Golub-Dobrzyń
   Kurs koparko ładowarki realizujemy w Elgiszewie 46B, 87-408 Ciechocin

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat
 • Nie są wymagane badania lekarskie od 19.08.2022 r., od odbycia kursu oraz egzaminu państwowego.
 • Aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B
 • Aby poruszać się maszyna jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane
 • Jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na więcej niż jedną specjalizację. Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z Nami.

Zapisy prowadzimy w:

Kurs na maszyny do rozkładania mieszanek
Kurs na równiarki