KURS: Wózki Widłowe

Na czym polega kurs na wózki widłowe?

Przebieg szkolenia na operatora wózka widłowego obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 20 godzin zajęć teoretycznych, których kursant zostaje zaznajomiony z użytkowanie eksploatacyjnym maszyny, obsługami technicznymi , układami napędowymi, a także z technologia i budową wózka widłowego jezdniowego podnośnikowego.
 • Zajęcia praktyczne – 15 godzin. W tym czasie kursant nabywa praktyczne umiejętności sterowania maszyną, procesem załadunku i rozładunku ładunku, określania środka ciężkości ładunku, a także obsługa codzienną, sprawdzaniu stanu technicznego

Szkolenie kończy się Egzaminem Państwowym przed komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Cena szkolenia

Cenę szkolenia każdorazowo ustalamy indywidualnie do 800zł – wystarczy zadzwonić pod numer +48 693612689
i zapoznać się ze szczegółami naszej oferty, a następnie wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia.

Cena uzależniona jest od grupy, miejsca szkolenia.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum podstawowe

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na więcej niż jedną specjalizację. Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z Nami.

Ile może zarabiać operator wózka widłowego?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 3 860 PLN brutto. Co drugi operator wózka widłowego otrzymuje pensję od 3 400 PLN do 4 410 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych operatorów wózków widłowych zarabia poniżej 3 400 PLN brutto.

Co zyskujesz odbywając kurs na wózki widłowe w Krajowym Centrum Operatorów?

 • Innowacyjność szkolenia – możliwość realizacji zajęć teoretycznych w formie ON-LINE.
 • Dołączenia do grona operatorów Krajowego Centrum – opiekę zawodową po zakończeniu szkolenia.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wózka widłowego w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw frezarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia operatora na wózki widłowe są wydawane terminowo na okres 10 lat.

Na czym polega praca na wózku widłowym ?

Jeśli chcesz pracować w roli operatora wózka widłowego, nie tylko musisz wiedzieć ile będzie wynosiła Twoja przyszła pensja, ale przede wszystkim musisz wiedzieć jakie będą Twoje przyszłe obowiązki.
Do obowiązków operatora wózków widłowych należy:

 • załadunek i rozładunek towarów przy użyciu wózków widłowych,
 • transportowanie ładunków,
 • sprawdzanie stanu technicznego nowych i używanych wózków widłowych,
 • naprawa drobnych usterek (uzupełnianie poziomu oleju, wymiana butli gazowej w przypadku wózka widłowego spalinowego itp.),
 • drobne prace magazynowe,
 • przechowywanie dziennika konserwacji oraz księgi rewizyjnej wózka.

Ważne, aby mieć świadomość iż praca operatora wózka widłowego to nie tylko przewożenie czy rozładunek towarów, ale także dbałość o dobry stan techniczny pojazdu oraz wykonywanie drobnych prac fizycznych

Krajowe Centrum Operatorów zapewnia:

 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
 • Opiekuna podczas szkolenia – przez cały okres trwania szkolenia prowadzi Cię wyznaczona osoba, przez nasze Centrum
 • Zgłoszenie do egzaminu Państwowego
 • Profesjonalne przygotowanie przez egzaminatorów, wykładowców oraz instruktorów praktyków.
Kurs na Podesty Ruchome Przejezdne – zwyżki
Kurs na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Menu