KURS – Żurawie przewoźne, przenośne – HDS-y

Na czym polega kurs na hds-y – Żurawie przewoźne, przenośne?

Przebieg szkolenia na operatora Żurawie przewoźne, przenośne obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 20 godzin zajęć teoretycznych, których kursant zostaje zaznajomiony z użytkowanie eksploatacyjnym maszyny, obsługami technicznymi , układami napędowymi, a także z technologia i budową Żurawie przewoźne, przenośne.
 • Zajęcia praktyczne – 15 godzin. W tym czasie kursant nabywa praktyczne umiejętności sterowania maszyną, procesem załadunku i rozładunku ładunku, określania środka ciężkości ładunku, a także obsługa codzienną, sprawdzaniu stanu technicznego

Szkolenie kończy się Egzaminem Państwowym przed komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Co zyskujesz odbywając kurs na podesty ruchome przejezdne w Krajowym Centrum Operatorów?

 • Innowacyjność szkolenia – możliwość realizacji zajęć teoretycznych w formie ON-LINE.
 • Nowy zawód
 • Lepsze zarobki
 • Perspektywy na przyszłość i rozwój osobisty
 • Dołączenia do grona operatorów Krajowego Centrum – opiekę zawodową po zakończeniu szkolenia.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy Żurawie przewoźne, przenośne w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw frezarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia operatora na żurawi przenośnych i przewoźnych są wydawane terminowo na okres 10 lat oraz uprawniają do pracy żurawiami stacjonarnymi.

Żuraw przewoźny, przenośny – opis zawodu

Żurawie HDS to nic innego jak samochody ciężarowe z zamontowanym żurawiem przeładunkowym od kilku do nawet kilkunastu ton. Praca operatorów żurawi przenośnych HDS jest bezpieczna i dość atrakcyjna.

Operator żurawia musi nie tylko posiadać prawo jazdy kat. C uprawniające do poruszania się pojazdami ciężarowymi, ale również odbyć kurs, który pozwala mu uzyskać niezbędne umiejętności i pozwolenia do obsługi zamontowanego na ciężarówce żurawia. Obsługa żurawia przenośnego nie jest zbyt skomplikowana, a należyte przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sprawi, że praca na tego typu stanowisku okaże się niezwykle bezpieczna, satysfakcjonująca i… opłacalna.

Żurawie HDS mogą być użytkowane zarówno na otwartym powietrzu, jak i w zamkniętych przestrzeniach, na przykład na halach, ale z zastrzeżeniem, że powinny być one odpowiednio wentylowane, ponieważ w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko zatrucia gazami spalinowymi. Nigdy nie należy stosować żurawi przenośnych przy porywistym wietrze oraz w trakcie burzy. Również prace powinny być wstrzymane, gdy panuje ograniczona widoczność.

Nazwa potoczna: HDS-y.

Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Krajowe Centrum Operatorów zapewnia:

 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
 • Opiekuna podczas szkolenia – przez cały okres trwania szkolenia prowadzi Cię wyznaczona osoba, przez nasze Centrum
 • Zgłoszenie do egzaminu Państwowego
 • Badania lekarskie
 • Profesjonalne przygotowanie przez egzaminatorów, wykładowców oraz instruktorów praktyków.

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 1000 zł + 250 zł kosztu egzaminu – wystarczy zadzwonić pod numer 693612689 i zapoznać się ze szczegółami naszej oferty, a następnie wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia.

Cena uzależniona jest od grupy, miejsca szkolenia.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Aktualne orzeczenie lekarskie – badania przeprowadzona w siedzibie Ośrodka

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na więcej niż jedną specjalizację. Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z Nami.

Ile może zarabiać operator podesty ruchome przejezdne?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4 000 PLN brutto. Co drugi operator wózka widłowego otrzymuje pensję od 3 700 PLN do 4 310 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych operatorów wózków widłowych zarabia poniżej 3 700 PLN brutto.

Pomożemy Ci zrealizować swój cel i osiągnąć sukces.

Kurs na suwnice
Kurs na Podesty Ruchome Przejezdne – zwyżki