Kursy Spawania

Celem naszego szkolenia w dziedzinie spawania jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu łączenia blach i rur. Dodatkowo, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne kompetencje związane z właściwym przygotowaniem powierzchni spawalniczych oraz nauką poprawnej metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami. Nasze szkolenia obejmują różne grupy materiałowe, takie jak stale węglowe, aluminium, stal kwasoodporna i stal energetyczna. Zapewniamy kompleksowe szkolenie w zakresie różnych technik spawania, takich jak MAG 135, MIG 131, TIG 141, MMA 111, spawanie gazowe 311 i wiele innych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb uczestników.

Każdy kurs spawania ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do egzaminu, który odbywa się zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9606.

MODUŁY SZKOLENIA DLA RÓŻNYCH METOD SPAWANIA:

 1. Spawanie acetylenowo-tlenowe (Metoda 311).
 2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (Metoda 111).
 3. Spawanie w osłonie gazów aktywnych (MAG) (Metoda 135).
 4. Spawanie w osłonie gazów obojętnych (MIG) (Metoda 131).
 5. Spawanie w osłonie gazów obojętnych elektrodą nietopliwą (TIG) (Metoda 141).

Nasze szkolenie skupia się na trzech modułach dostosowanych do różnych metod spawania:

 • MODUŁ I – FW P/T: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141.
 • MODUŁ II – BW P: Spawanie blach spoinami czołowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141, 311.
 • MODUŁ III – BW T: Spawanie rur spoinami czołowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141, 311.

Egzamin/Uprawnienia

Nasze szkolenie spawalnicze jest zakończone dwuetapowym egzaminem, który obejmuje zarówno ocenę wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne sprawdzenie umiejętności uczestników.

Egzamin teoretyczny polega na przeprowadzeniu testu obejmującego pytania z całego zakresu szkolenia.
To doskonały sposób na zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
Egzamin praktyczny to praktyczne wykonanie przez uczestników złączy egzaminacyjnych zgodnie
z wytycznymi TÜV Rheinland Polska. To moment, w którym uczestnicy demonstrują swoje umiejętności w praktyce.

Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje cenny Certyfikat TÜV Rheinland oraz Paszport Spawacza.
Uprawnienia są rozpoznawane i szanowane nie tylko w Polsce, ale także w większości krajów europejskich,
co otwiera wiele drzwi zawodowych i możliwości kariery spawacza.

Miejsce prowadzenia kursu?

Nasze zajęcia praktyczne odbywają się w Włocławku, w specjalnie przygotowanej hali szkoleniowej. Nasza hala wyposażona jest w 15 stanowisk spawalniczych, stanowisko do przygotowywania próbek, stanowisko do łamania próbek oraz zaplecze socjalne, które obejmuje szatnię, stołówkę, salę telewizyjną i łazienkę.
Stanowiska spawalnicze są wyposażone w wentylację stanowiskową, a hala szkoleniowa posiada dachową wentylację mechaniczną, co zapewnia komfortowe warunki pracy. Nasi uczestnicy korzystają z wysokiej jakości urządzeń spawalniczych renomowanych marek, takich jak Kemppi, Bester, Magnum, Lincoln.
Ponadto, oferujemy możliwość zorganizowania kursu dla grup w innych miastach, takich jak Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Płock, Włocławek i wiele innych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jak zapisać się na kurs?

Szkolenia prowadzimy w sposób ciągły. Można dołączyć w każdej chwili.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy jednak spełniać poniższej warunki:

 • Ukończone 18 lat,
 • badania lekarskie – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy spawacza

Zapisy prowadzimy w:

 • Siedzibie Ośrodka: Toruńska 148, 87-800 Włocławek – Baza szkoleniowa we Włocławku
 • Pod numerem telefonu: + 48 693-612-689
 • E-mailowy wypełniając kartę zgłoszenia: (https://machina.edu.pl/dokumentacja/) i przesłaniu skanu na: szkolenia@machina.edu.pl

Kurs spawania metodą TIG 141 (Tungsten Inert Gas) jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się profesjonalnego spawania metali, takich jak stal nierdzewna, aluminium, miedź i inne przy użyciu metody TIG. Metoda TIG 141 jest również znana jako spawanie łukowe wolframowe.

Podczas kursu będziesz mieć okazję nauczyć się różnych aspektów spawania TIG 141. Oto kilka elementów, które mogą być częścią kursu:

 1. Teoria: Na początku kursu zapoznasz się z teoretycznymi podstawami spawania TIG 141. Będziesz uczyć się o różnych rodzajach metali, ich właściwościach i odpowiednich parametrach spawania.
 2. Bezpieczeństwo: Kurs będzie skupiał się również na zasadach bezpieczeństwa podczas spawania. Będziesz uczyć się o odpowiednim ubiorze ochronnym, zasadach obsługi sprzętu i bezpiecznych praktykach pracy.
 3. Praktyka z elektrodami wolframowymi: W trakcie kursu będziesz mieć możliwość praktycznego ćwiczenia spawania z użyciem elektrod wolframowych. Nauczysz się technik kontroli łuku, stabilnego podtrzymywania długości łuku i precyzyjnego nakładania spoin.
 4. Wybór i obsługa sprzętu: Dowiesz się, jak wybrać odpowiedni sprzęt spawalniczy, tak jak spawarkę TIG, elektrody, gaz osłonowy itp. Nauczysz się również o konserwacji i konserwacji sprzętu, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność.

Kurs spawania metodą MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) jest idealny dla osób, które chcą nauczyć się profesjonalnego spawania metali przy użyciu tej metody. Metoda MIG/MAG jest szeroko stosowana w przemyśle i oferuje wiele korzyści, takich jak wysoka wydajność, szybkość spawania i dobre jakościowo połączenia.

Oto opis kursu spawania metodą MIG/MAG, który może Cię zachęcić do wzięcia w nim udziału:

 1. Teoria: Kurs rozpoczyna się od teoretycznej części, w której zdobędziesz podstawową wiedzę na temat spawania MIG/MAG. Dowiesz się o zasadach działania, parametrach i możliwościach tej metody. Będziesz również uczyć się o różnych rodzajach metali i ich właściwościach, aby móc dostosować parametry spawania do konkretnych materiałów.
 2. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem podczas spawania. Na kursie skupisz się na zasadach bezpiecznego spawania, w tym na odpowiednim ubiorze ochronnym, zasadach obsługi sprzętu spawalniczego i praktykach bezpieczeństwa.
 3. Praktyka spawania: Główną częścią kursu będzie praktyczne ćwiczenie spawania metodą MIG/MAG. Będziesz mieć możliwość nauczenia się różnych technik spawania, takich jak spawanie poziome, pionowe, pochyłe i w różnych pozycjach. Nauczysz się również kontrolować długość łuku, prędkość spawania i inne czynniki wpływające na jakość spoiny.
 4. Obsługa sprzętu: Kurs obejmuje naukę obsługi sprzętu spawalniczego używanego w metodzie MIG/MAG. Nauczysz się ustawiać parametry spawania, wybierać odpowiednie druty spawalnicze i gaz osłonowy oraz utrzymywać sprzęt w dobrym stanie.
 5. Spawanie różnych materiałów: Podczas kursu będziesz miał okazję ćwiczyć spawanie różnych rodzajów metali, takich jak stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium i inne. Będziesz uczyć się dostosowywania parametrów spawania do specyficznych właściwości każdego materiału.
 6. Kontrola jakości: Nauczysz się również oceniać jakość spoiny i stosować odpowiednie metody kontroli jakości. Będziesz uczyć się wizualnej oceny spoin, testów nieniszczących i innych technik kontroli jakości spawania MIG/MAG.

Kurs spawania metodą MIG/MAG zapewni Ci praktyczne umiejętności, które są bardzo cenione w przemyśle. Będziesz mógł rozwijać swoją karierę jako spawacz lub zdobyć umiejętności, które mogą być przydatne w różnych dziedzinach zawodowych.

Kurs spawania metodą MMA (Manual Metal Arc), często nazywaną również spawaniem łukowym ręcznym lub spawaniem elektrodowym, jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się profesjonalnego spawania metali przy użyciu tej metody. Metoda MMA 131 nie jest standardowym oznaczeniem, ale mogę opisać ogólny przebieg kursu spawania metodą MMA, abyś mógł zdecydować się na wzięcie w nim udziału:

 1. Teoria: Kurs rozpoczyna się od przekazania podstawowej wiedzy teoretycznej na temat spawania metodą MMA. Dowiesz się o rodzajach metali, ich właściwościach, parametrach spawania i zasadach działania elektrod spawalniczych.
 2. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem podczas spawania. W trakcie kursu skupisz się na zasadach bezpiecznego spawania, w tym na odpowiednim ubiorze ochronnym, obsłudze sprzętu i praktykach bezpieczeństwa.
 3. Praktyka spawania: Kurs spawania MMA skupia się głównie na praktycznym ćwiczeniu spawania. Będziesz mieć możliwość nauczenia się różnych technik spawania, takich jak spawanie poziome, pionowe i pochyłe, a także spawanie w różnych pozycjach.
 4. Obsługa sprzętu: Na kursie będziesz uczyć się obsługi sprzętu spawalniczego, w tym spawarki MMA i elektrod spawalniczych. Dowiesz się, jak prawidłowo ustawiać parametry spawania, jak dobierać odpowiednie elektrody i jak utrzymywać sprzęt w dobrym stanie.
 5. Spawanie różnych materiałów: Kurs może obejmować praktykę spawania różnych rodzajów metali, takich jak stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium i inne. Będziesz się uczyć dostosowywania parametrów spawania do konkretnych materiałów i wykonywania spoiny o wysokiej jakości.
 6. Kontrola jakości: Nauczysz się również oceniać jakość spoiny i stosować odpowiednie metody kontroli jakości. Będziesz uczyć się wizualnej oceny spoin, testów nieniszczących i innych technik kontroli jakości spawania MMA.

Kurs spawania metodą MMA pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności, które są cenione w różnych branżach. Będziesz mógł rozwinąć swoją karierę jako spawacz lub zdobyć umiejętności, które mogą być przydatne w różnych dziedzinach zawodowych.

Ogólnie mówiąc, spawanie gazowe (oxy-fuel welding) jest procesem spawania, w którym do generowania płomienia spawalniczego wykorzystuje się mieszankę gazu palnego i tlenu. Proces ten może obejmować spawanie metali, takich jak stal węglowa, stal nierdzewna i miedź.

W przypadku spawania gazowego typowe elementy i czynności obejmują:

 1. Wybór sprzętu: W procesie spawania gazowego stosuje się specjalny zestaw sprzętu, który obejmuje palnik spawalniczy, butle z gazami palnymi i tlenem, reduktory ciśnienia, węże i inne akcesoria.
 2. Przygotowanie materiałów: Przed rozpoczęciem spawania konieczne jest przygotowanie materiałów. Polega to na oczyszczeniu i przygotowaniu spawanych krawędzi, usuwaniu zanieczyszczeń i przygotowaniu spoiny.
 3. Regulacja parametrów: Podczas spawania gazowego ważne jest odpowiednie dostosowanie parametrów, takich jak przepływ gazu palnego i tlenu, aby uzyskać odpowiedni płomień i temperatura.
 4. Spawanie: Proces spawania rozpoczyna się przez rozpalenie płomienia spawalniczego. Płomień jest kierowany na spawaną powierzchnię, a materiał spawalniczy (np. stalowa drut spawalniczy) jest stopniowo dostarczany, tworząc połączenie spawalnicze.
 5. Kontrola jakości: Po wykonaniu spoiny ważne jest dokładne sprawdzenie jakości. Może to obejmować wizualną ocenę spoiny, testy nieniszczące lub inne metody kontroli jakości.

Spawanie gazowe ma swoje zastosowania w różnych branżach, takich jak budownictwo, przemysł stoczniowy, produkcja i naprawa zbiorników ciśnieniowych.