KURS: Spycharki

do 110 kW, w zakresie III klasy uprawnień oraz wszystkie, w zakresie I klasy