Kurs na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, wszystkie typy, w zakresie II klasy uprawnień

Rozściełacz do asfaltu co to za typ maszyny?

Funkcją rozściełacza do asfaltu jest rozkładanie równej powierzchni warstwy masy bitumicznej, a następnie dokonanie wstępnego jej zagęszczenia dla nadania wystarczającej stabilności. Jest to etap konieczny, który musi być wykonany przed wykorzystaniem walca drogowego. Rozściełacze do asfaltu dzielą się na kołowe oraz gąsienicowe, co wskazuje na rodzaj podwozia oraz sposób ich poruszania się po nawierzchni. Mogą różnić się one także ze względu na rodzaj stołu rozkładającego masę, który jest używany do wstępnego zagęszczania, oraz sposób przemieszczania mieszanki ze zbiornika do przenośnika rozdzielającego (z przenośnikami zgarniakowymi lub ślimakowymi),

Opisz szkolenia:

Przebieg szkolenia na operatora rozściełacza do asfaltu obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godzin zajęć teoretycznych, których kursant zostaje zaznajomiony z użytkowanie eksploatacyjnym maszyny, obsługami technicznymi , układami napędowymi, a także z technologia i budową rozściełaczy do asfaltu oraz z mieszanką mineralno-asfaltową.
 • Zajęcia praktyczne – indywidualnie 14,5 godzin szkolenia. 7 godzin przewidziane jest na obsługę i poznanie spycharki następne 7,5 godziny przewidziane jest na jazdę. W tym czasie kursant nabywa praktyczne umiejętności sterowania maszyną, procesem naładunku i rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Szkolenie kończy się Egzaminem Państwowym przed komisja powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa skalnego w Warszawie.

Co zyskujesz odbywając kurs na ładowarki jednonaczyniowe w Krajowym Centrum Operatorów?

 • Innowacyjność szkolenia – możliwość realizacji zajęć teoretycznych w formie ON-LINE.
 • Nowy zawód
 • Lepsze zarobki
 • Perspektywy na przyszłość i rozwój osobisty
 • Dołączenia do grona operatorów Krajowego Centrum – opiekę zawodową po zakończeniu szkolenia.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji Pracy spycharki w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw równiarki.

Uprawnienia operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień uprawniają do pracy wszystkimi rozściełaczami dostępnymi na rynku pracy.

 

Krajowe Centrum Operatorów zapewnia:

 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
 • Opiekuna podczas szkolenia – przez cały okres trwania szkolenia prowadzi Cię wyznaczona osoba, przez nasze Centrum
 • Zgłoszenie do egzaminu Państwowego
 • Badania lekarskie
 • Profesjonalne przygotowanie przez egzaminatorów, wykładowców oraz instruktorów praktyków.

Cena szkolenia

Cenę szkolenia każdorazowo ustalamy indywidualnie – wystarczy zadzwonić pod numer 693612689
i zapoznać się ze szczegółami naszej oferty, a następnie wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia.

W przypadku udziału w więcej niż jednym szkoleniu czekają Atrakcyjne Promocje.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Aktualne orzeczenie lekarskie – badania przeprowadzona w siedzibie Ośrodka
 • Jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia wydane przez IMBiGS powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na więcej niż jedną specjalizację. Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując sie z Nami.

Proponujemy kurs na walca drogowego.

Ile może zarabiać operator rozściełacza?

Wykwalifikowanym operatorom rozkładarek ofert pracy nie tylko nie brakuje, ale na dodatek mogą liczyć na pensję rzędu kilku tysięcy złotych. Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto na stanowisku operatora maszyn budowlanych, do których zaliczają się rozkładarki mas bitumicznych, wynosi 4300 zł, podczas jednak nabierania doświadczenia zarobki sięgają poziomu 5000 – 6000  brutto.

Pomożemy Ci zrealizować swój cel i osiągnąć sukces.

Kurs na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
KURS: Spycharki